22 മേയ് 2011

പ്രണയം..................


                                  

                                  പുഴ തന്‍ ഗദ്ഗദം
                                  കടത്തുകാരനറിയാതെ
                                  കടത്തു തോണിയോട്
                                  പങ്കു വെച്ചിരുന്നത്,
                                  ഓളവും തോണിയും
                                  കടത്തുക്കാരനെ
                                  പുഴയിലെറിഞ്ഞു,
                                  പരസ്പരം
                                  അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍
                                  മാത്രമായിരുന്നു

                                  നാട്ടുക്കാരറിഞ്ഞത്.......................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: