23 മേയ് 2011

നിയമസഭ

രാജാവ്
നഗ്നനാണെന്നു
വിളിച്ചു പറയാന്‍
ഭയക്കുന്നവര്‍ക്ക്
കാലം
ജനങ്ങളാല്‍
പണി തീര്‍ത്തൊരു
അഭയകേന്ദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: