02 സെപ്റ്റംബർ 2011

മേല്‍ക്കൂരഅവളുടെ
സ്വപ്നങ്ങള്‍
കടമെടുത്ത്‌
മേല്‍ക്കൂര
മേഞ്ഞതിനാല്‍
മാത്രമായിരിക്കാം
പെയ്തതൊക്കെയും
പുറത്തു പോകാതെ
ജീവിതം
ചോര്‍ന്നൊലിച്ചു
തീര്‍ന്നു പോയത്‌ ,,,,,,,