31 ഓഗസ്റ്റ് 2011

വിവരാവകാശം.................!

                                                                                                                                                                                                                
                               ഓഫീസിലെ
                             നഷ്ടപ്പെട്ട
                             ഉച്ചയുറക്കം
                             തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍
                             ബാഗില്‍നിന്നു
                             ഉറക്കഗുളിക
                             തപ്പിയെടുത്ത്
                             മിനറല്‍ വാട്ടറിന്‍റെ
                             കുപ്പി തുറന്നപ്പോള്‍

                              രണ്ടു 
                              പരല്‍മീനുകള്‍
                              പുറത്തു ചാടി
                              ഫയലുകള്‍
                                                 പരതി നോക്കി.....................
                              
                             
                            

28 ഓഗസ്റ്റ് 2011

കോരനു കഞ്ഞി ഗൂഗിളില്‍ തന്നെ.............!

 കാണം വിറ്റ
കാശിനു
ഓര്‍ക്കുട്ടില്‍
പൂക്കളം തീര്‍ത്തു
കോരന്‍......

ഫേസ്ബുക്കില്‍
ഡിജിറ്റല്‍ സദ്യയും
നല്‍കി
മുടിഞ്ഞു കോരന്‍


കോരനു കഞ്ഞി
ഗൂഗിളില്‍ തന്നെ........