06 മേയ് 2011

ന്യായം

ഒടുവിലെന്നെ
കണ്ണില്‍
ചോരയില്ലാത്തവനെന്നു
കുറ്റപെടുത്തിയവരോട്;
കേരളമെന്നു കേട്ട്
ഞെരമ്പുകളില്‍
ചോര തിളപ്പിച്ചതിനാല്‍
വറ്റിപ്പോയതായിരുന്നു
ഈ കരിങ്കണ്ണുകള്‍.............!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: