19 മേയ് 2011

കാത്തിരിപ്പ്‌മരണം വിളികള്‍
കേള്‍ക്കുവാനായ്‌
മാത്രം
കാത്തിരുന്ന ഞാന്‍


ശവ ദാഹത്തിന്‍റെ
സുഗന്ധം
ആസ്വദിക്കാനായ്‌
അവളും............!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: